Cel szczegółowy:

Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej nastąpi w wyniku wprowadzenia nowego produktu i zmniejszenie zużycia energii w zakładzie na jednostkę produkcji.

Cel przekrojowy:

Usprawnienie procesu produkcyjnego i wprowadzenie nowych produktów przyczyni się do polepszenia konkurencyjności zakładu na rynku zwiększenie i powieszenie oferty oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie zużycia energii na jednostkę i obniżenie ceny jednostkowej produktu. Realizacja inwestycji b polega na: budowie budynku produkcyjno magazynowego z częścią socjalną i biurową oraz zakup środków trwałych. Po zainstalowaniu nowych maszyn i urządzeń wdrożone zostaną wszystkie procesy automatyzacji. Ponadto powiększy się oferta o nowe produkty.

Przetargi

Upubliczniono dnia 17.03.2017

Maszyny

Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków

Zapytanie ofertowe – urządzenie dozujące do przecierów z buraka i ogórka
Zapytanie ofertowe – linia do wytwarzania opakowań i pakowania próżniowego
Zapytanie ofertowe – linia do pakowania ogórka kiszonego w woreczek foliowy
Zapytanie ofertowe – Linia do pakowania kapusty w opakowania z tworzyw sztucznych
Zapytanie ofertowe – autoklaw – sterylizator

Budowlane

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 -książka przedmiarów – instalacje sanitarne
Załącznik nr 3 – książka przedmiarów – instalacje elektryczne
Załącznik nr 3 – książka przedmiarów – część budowlana

Zapytanie ofertowe – Instalacje sanitarne dla nowo budowanego budynku produkcyjnego magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz rampą.
Zapytanie ofertowe – Instalacje elektryczne dla nowo budowanego budynku produkcyjnego magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz rampą
Zapytanie ofertowe – Budowa budynku produkcyjnego magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz rampą

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Informacja o wynikach postepowania – linia do pakowania kapusty w opakowania z tworzyw sztucznych wiaderka 1 litr

Informacja o wynikach postepowania – Linia do pakowania ogórka kiszonego w woreczek foliowy

Informacja o wynikach postepowania – Urządzenie dozujące do przecierów buraka i ogórka

Informacja o wynikach postępowania – Linia do wytwarzania opakowań i pakowania próżniowego

Informacja o wynikach postępowania – sterylizator