Unia Europejska

UEPROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel szczegółowy:

Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej nastąpi w wyniku wprowadzenia nowego produktu i zmniejszenie zużycia energii w zakładzie na jednostkę produkcji.

Cel przekrojowy:

Usprawnienie procesu produkcyjnego i wprowadzenie nowych produktów przyczyni się do polepszenia konkurencyjności zakładu na rynku zwiększenie i powieszenie oferty oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie zużycia energii na jednostkę i obniżenie ceny jednostkowej produktu.
Realizacja inwestycji b polega na: budowie budynku produkcyjno magazynowego z częścią socjalną i biurową oraz zakup środków trwałych.
Po zainstalowaniu nowych maszyn i urządzeń wdrożone zostaną wszystkie procesy automatyzacji. Ponadto powiększy się oferta o nowe produkty.

Przetargi

Upubliczniono dnia 17.03.2017

Maszyny

Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Zapytanie ofertowe - urządzenie dozujące do przecierów z buraka i ogórka
Zapytanie ofertowe - linia do wytwarzania opakowań i pakowania próżniowego
Zapytanie ofertowe - linia do pakowania ogórka kiszonego w woreczek foliowy
Zapytanie ofertowe - Linia do pakowania kapusty w opakowania z tworzyw sztucznych
Zapytanie ofertowe - autoklaw - sterylizator

Budowlane

Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 -książka przedmiarów - instalacje sanitarne
Załącznik nr 3 - książka przedmiarów - instalacje elektryczne
Załącznik nr 3 - książka przedmiarów - część budowlana

Zapytanie ofertowe - Instalacje sanitarne dla nowo budowanego budynku produkcyjnego magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz rampą.
Zapytanie ofertowe - Instalacje elektryczne dla nowo budowanego budynku produkcyjnego magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz rampą
Zapytanie ofertowe - Budowa budynku produkcyjnego magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz rampą

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postepowania - linia do pakowania kapusty w opakowania z tworzyw sztucznych wiaderka 1 litr
Informacja o wynikach postepowania - Linia do pakowania ogórka kiszonego w woreczek foliowy
Informacja o wynikach postepowania - Urządzenie dozujące do przecierów buraka i ogórka
Informacja o wynikach postępowania - Linia do wytwarzania opakowań i pakowania próżniowego
Informacja o wynikach postępowania - sterylizator

Copyright 2015 | Kraszkiewicz
Projekt i wykonanie: GismoCreative